Logo

Kasutajatunnus:

Parool:


Kiired uudised:
1. Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (endised meetmed 1.5.1 ja 1.5.3), kust toetatakse kahjustatud metsa taastamist ja kahjustuse kõrvaldamist, metsa hooldamist, kahjustuste ning metsatulekahju ennetamist. Taotluste vastuvõtt 8.06 – 15.06.2015. - Siit!
2. Natura 2000 metsatoetuste vastuvõtt 02-21.05.2015. Teid aitavad meie metsakonsulendid Margus Biene, Tarmo Läll ja Ülle Läll. - Siit!
3. Metsa inventeerimise ja metsamajanduskavade toetuse taotlusvoor 20.02.2015 - Siit!
4. 1. augustil jõustus keskkonnaseadustiku üldosa seadus - Siit!

Minu Mets MTÜ on asutatud 28.12.2005. Metsaühistu koondab 2011. aasta detsembri seisuga 95 metsaomanikku, kellele kuulub kokku ligikaudu 2266 hektarit metsamaad.

Metsaühistu koondab ühiste huvidega metsaomanikke. Ühistu korraldab õppepäevi ning koolitusi (teabe edastamine metsaomanikele), metsanduslikke üritusi (kokkusaamised, väljasõidud, konkursid ja võistlused), abistab metsa haldamise- ja majandamisega seotud küsimustes, korraldab nõuandeteenust ning arendab ühistegevust, esindab oma liikmeid ja kaitseb liikmete huve, teeb koostööd teiste metsaomanike organisatsioonide, riiklike institutsioonide ja omavalitsustega.

Liikmemaksu suuruseks aastas:
1.    füüsilistel isikutel 6,39 €
2.    juriidilistel isikutel 31,96 €.

Põhikirja saab vaadata SIIN!
Liikmeks astumise avaldus SIIN!

MTÜ Minu Mets koduleht on valminud SA Erametsakeskuse poolt rahastatud Metsaühistu toetuse metsamajandusalase koostööprojekti raames.
EMK