Logo

Kasutajatunnus:

Parool:


Kiired uudised:
1. Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (endised meetmed 1.5.1 ja 1.5.3), kust toetatakse kahjustatud metsa taastamist ja kahjustuse kõrvaldamist, metsa hooldamist, kahjustuste ning metsatulekahju ennetamist. Taotluste vastuvõtt 8.06 – 15.06.2015. - Siit!
2. Natura 2000 metsatoetuste vastuvõtt 02-21.05.2015. Teid aitavad meie metsakonsulendid Margus Biene, Tarmo Läll ja Ülle Läll. - Siit!
3. Metsa inventeerimise ja metsamajanduskavade toetuse taotlusvoor 20.02.2015 - Siit!
4. 1. augustil jõustus keskkonnaseadustiku üldosa seadus - Siit!

Metsaomanike individuaalnõustamine:
Järvamaal kutsetunnistust omavad ja SA EMK poolt toetatavat nõuandeteenust osutavad konsulendid:

Margus Biene tel. 50 27 848
e-post: margusbiene@gmail.com

Tarmo Läll tel. 50 54 390;
e-post: tarmolall@hot.ee

Ülle Läll tel. 58 508 100;
e-post: ulle.lall@gmail.com