Logo

Kasutajatunnus:

Parool:


Kiired uudised:
1. Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (endised meetmed 1.5.1 ja 1.5.3), kust toetatakse kahjustatud metsa taastamist ja kahjustuse kõrvaldamist, metsa hooldamist, kahjustuste ning metsatulekahju ennetamist. Taotluste vastuvõtt 8.06 – 15.06.2015. - Siit!
2. Natura 2000 metsatoetuste vastuvõtt 02-21.05.2015. Teid aitavad meie metsakonsulendid Margus Biene, Tarmo Läll ja Ülle Läll. - Siit!
3. Metsa inventeerimise ja metsamajanduskavade toetuse taotlusvoor 20.02.2015 - Siit!
4. 1. augustil jõustus keskkonnaseadustiku üldosa seadus - Siit!
1. MAK Metsameetme taotlemisest 2015.a.
Toimub: 25.05.2015
Postitaja: Ülle
Asukoht: Minu Mets MTÜ õppeklass Kurisool
Lisainfo: MTÜ Minu Mets korraldab õppepäeva metsaomanikele esmaspäeval 25.05. algusega kell 16.00 ühistu õppeklassis asukohaga Järva maakond Ambla vald Kurisoo. Teema: MAK Metsameetme taotlemisest 2015.a. (noore metsa hooldus, laasimine, ulukikahjustuste ennetamine, kahjustatud metsa taastamine, tulekahju ennetamine, tarvikud) Vajalik eelregistreerimine kuni 23.05.2015 e-posti aadressil ulle.lall@gmail.com või tel.58508100. Üritus on metsaühistu liikmetele tasuta. Üritust toetab SA Erametsakeskus.


2. Natura metsatoetus
Toimub: 30.04.2015
Postitaja: Ülle
Asukoht: Minu Mets MTÜ õppeklass Kurisool
Lisainfo: Infopäeva metsaomanikele neljapäeval 30.04. algusega kell 14.00 Minu Mets MTÜ õppeklassis Kurisool. Teema: Natura toetuste taotlemisest 2015.a. Vajalik eelregistreerimine kuni 27.04.2015. tel. 58508100 või e-post: ulle.lall@gmail.com. Infopäev on metsaühistu liikmetele tasuta ja seda toetab SA Erametsakeskus


3. Metsamaaparandus
Toimub: 26.03.2015
Postitaja: Ülle
Asukoht: Metsas
Lisainfo: Minu Mets MTÜ õppepäev Metsamaaparandus neljapäeval 26.03.2015. Buss Minu Mets MTÜ kontori juurest metsa väljub kell 13.00. Selga sobiv riietus ning jalga veekindlad jalanõud. Kohtade arv piiratud, eelregistreerimine kohustuslik. Info tel. 58508100 või ulle.lall@gmail.com. Õppepäev on metsaühistu liikmetele tasuta. Üritust toetab SA Erametsakeskus.


4. Esmaabi koolitus metsaomanikule
Toimub: 18.02.2015
Postitaja: Ülle
Asukoht: Paide Kultuurikeskus Pärnu t.18 tuba 403
Lisainfo: Esmaabikoolitus metsaomanikule 18.02.2015 algusega kell 13.00 Paide Kultuurikeskuses Pärnu tn.18. Saabumiskohv alates 12.30-st. Ürituse lõpp kell 17. Lektor-meedik Andrus Lehtmets. Üritus on ühistu liikmetele tasuta. Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 16.02 e-mailil ulle.lall@gmail.com või tel.58 508 100, kohtade arv on piiratud. Üritust toetab SA Erametsakeskus


5. Metsatehingute maksustamine
Toimub: 13.02.2015
Postitaja: Ülle
Asukoht: Õppeklass Kurisool
Lisainfo: Infopäev Metsatehingute maksustamine algab meie õppeklassis kell 16.
Räägin metsatehingute deklareerimise põhitõdedest füüsilisele isikule ning FIE-le. Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 11.02.2015 meili teel ulle.lall@gmail.com või telefonil 58 508 100.6. Küttepuud ja puiduküte
Toimub: 28.01.2015
Postitaja: Ülle
Asukoht: Järvamaa Keskraamatukogu saalis Paide Lai tn.33
Lisainfo: Räägime 3m ümarmaterjalist, halupuiduks tegemisest ja kuivamisest tulenevast koguse kahanemisest, kütteväärtusest ja muust sellisest.
Lektor Tarmo Läll.
Oma osavõtust palun anda teada hiljemalt 26.jaanuariks telefonil 58 508 100 või meili teel ulle.lall@gmail.com


7. Igaüheõiguse uus regulatsioon
Toimub: 19.09.2014
Postitaja: Ülle
Asukoht: Minu Mets MTÜ õppeklass
Lisainfo: Õppepäev liikmetele tasuta. Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 15.09.2014 tel.58 508 100 või ulle.lall@gmail.com.
Käsitletavad teemad täpsemalt:
1) Võõral maatükil viibimine
2) Võõral maatükil asuva tee ja raja kasutamine
3) Loodussaaduste varumine
4) Püsivam viibimine (sh telkimine) ja lõkke tegemine võõral maatükil
5) Veekogu avalik kasutamine
6) Kallasraja kasutamine
7) Igaüheõiguse reeglite rikkumise tagajärjed


8. Metsa seadusandlus ja toetused
Toimub: 13.02.2014
Postitaja: Ülle
Asukoht: Paide Kultuurikeskus
Lisainfo: Algus kell 11.00 Uuest, 01.01.2014 aastal kehtima hakanud metsaseadusest ja selle tõlgendamisest räägib Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Taivo Denks ning toetustest metsaomanikele uuel Euroopa Liidu finantsperioodil ja natuke ka siseriiklike toetuste korra muutmisest räägib Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Maret Parv.


9. Tunne väikeulukeid
Toimub: 17.01.2014
Postitaja: Ülle
Asukoht: Lasketiiru
Lisainfo: Reedel 17.01.2014 korraldab Minu Mets MTÜ õppepäeva \"Tunne väikeulukeid\" Väljasõit Kurisoolt Minu Mets kontori juurest kell 11.00.
Ühistu liikmetele õppepäev tasuta. Eelregistreerimine kohustuslik ulle.lall@gmail.com või telefonil 58 508 100 hiljemalt 12.01.2014.


10. Maapinna ettevalmistamise erinevad viisid
Toimub: 13.11.2013 algusega kell 12
Postitaja: Ülle
Asukoht: metsas
Lisainfo: Õppepäev Maapinna ettevalmistamise erinevad viisid 13.11.2013. Buss metsa väljub Minu Mets MTÜ kontori juurest kell 12. Selga ilmale sobiv riietus ja jalga kummikud! Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine tel. 58508100 hiljemalt 11.11.2013. Minu Mets MTÜ liikmetele õppepäev tasuta.
Üritust toetab SA Erametsakeskus


11. Meetme 1.5.1 ja 1.5.3 tutvustav infopäev
Toimub: 27.09.2013
Postitaja: Ülle
Asukoht: Paide Lai tn. 33 Järvamaa Keskraamatukogu suures saalis (III korrus)
Lisainfo: Tutvustame metsa majandusliku väärtuse parandamise, metsatulekahju ennetamise ja kahjustatud metsa taastamise toetuse korda ja tingimusi aastal 2013. Lektor Eha Valeikiene. Algus kell 14.00.
Minu Mets MTÜ liikmetele õppepäev tasuta.
Registreerumine telefonil 58 508 100 või ulle.lall@erametsaliit.ee
Üritust toetab SA EMK


12. Metsakahjustuste ennetamise võimalused
Toimub: 18.09.2013
Postitaja: Ülle
Asukoht: metsas
Lisainfo: Kolmapäeval 18.09.2013 õppepäev Metsakahjustuste ennetamise võimalused.
Väljasõit Minu Mets õppeklassi juurest kell 12.00
Kohtade arv piiratud, vajalik eelregistreerimine. Eelistatud on Minu Mets MTÜ liikmed, teistel osavõtt vabade kohtade olemasolul.
Selga ilmale sobiv riietus!


13. Jahindusest metsaomanikule
Toimub: 16.08.2013
Postitaja: Ülle
Asukoht: Minu Mets MTÜ õppeklass Kurisool
Lisainfo: Algus kell 13.00
Käsitletavad teemad:
- jahiulukid metsaomaniku maal
- jahimaad
- jahindusnõukogu
- jahiulukite küttimismaht
- jahipidamine
- jahipidamisõiguse tõendamine
- uluki tekitatud kahju hüvitamine
Lektor: Lauri Valdur

Täiendavalt palusin loengu käigus tutvustada ka:
1. uut jahiseadust
2. kuidas omanik peab käituma ulukikahjustuste tekkimisel ja millal, mis vormil ning keda on vaja teavitada tekkida võivatest kahjustustest
3.jahindusnõukogu õigused, kohustused ja vastutus
4. jahindusnõukogu ettepanekute mittetäitmisest tulenevad tagajärjed, otsuste kohustuslikkus jahiseltsidele
5. jahi keelamine- teavitamine, tagajärjed, vastutus? ja vabakslaskmine- tegevused, teavitamine
6. lepingu sõlmimine- kui jahiseltsid ei ole nõus metsaomaniku tingimuste kohaselt lepingut sõlmima, kuidas siis edasi

Palun registreeruda hiljemalt 12.08.2013 telefonil 58 508 100 või meili teel ulle.lall@erametsaliit.ee. Pärast seda saan registreerida üritusele ka neid huvitatuid, kes ei ole ühistu liikmed.
Üritus on Minu Mets MTÜ liikmetele tasuta.


14. METSAMAAPARANDUS- võimalused ja kohustused
Toimub: 02.03.2012 kell 14.00
Postitaja: Ülle
Asukoht: Minu Mets MTÜ õppeklass
Lisainfo: Õppepäeva eesmärgiks on saada ülevaade maaparandusest, s.h kuivendussüsteemi struktuurist, vanade kraavide arvelevõtmisest, hooldamisest, kohustusest ja vastutusest kuivendussüsteemide säilimise tagamiseks jms.
Lektor Põllumajandusameti Tartu keskuse juhataja Hannes Puu.


Kohtade arv piiratud. Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 29.02.2012
telefonil 58 508 100 või e-posti aadressil ulle.lall@erametsaliit.ee


15. MEETSAOMANIK JA MAKSUD
Toimub: 24.01.2012
Postitaja: Ülle
Asukoht: Paide Kultuurimaja väikses saalis (Pärnu 18)
Lisainfo: Koolitusel räägitakse füüsilise isiku ja füüsilisest isikuste ettevõtja maksustamisest metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse müügil jt õigusaktidest metsa maksustamisel ning antakse selgitusi tulude deklareerimise - kulude mahaarvamise reeglite osas.

Koolituste toimumisajad ja –kohad:
5. jaanuaril kella 10-13 Raplas, Rapla Maavalitsuse suures saalis (Tallinna mnt 14) TOIMUNUD!
11. jaanuaril kella 13-16 Tartus, hotellis Tartu (Soola 3) REGISTREERIMINE LÕPPENUD (kohtade arv täis)!!!!!
12. jaanuaril kella 10-13 Võrus, hotellis Kubija hotell-loodusspa (Männiku 43A) AINULT 5 VABA KOHTA VEEL!!!!
16. jaanuaril kella 10-13 Jõhvis, Ida-Viru Talupidajate Liidu saalis (Rakvere tn 27) - VENE KEELNE!
18. jaanuaril kella 14-17 Haapsalus, Baltic Hotel Promenaadis (Sadama 22)
19. jaanuaril kella 10-13 Kärdlas, SA Tuuru saalis (Vabrikuväljak 1)
24. jaanuaril kella 10-13 Paides, Paide Kultuurimaja väikses saalis (Pärnu 18)
26. jaanuaril kella 12-15 Kuressaares, Hotell Mardi (Vallimaa 5a)
01. veebruar kella 12-15 Rakveres, Wesenberghi hotellis (Tallinna 25)ll Mardi

Koolitustel ettekande teeb Maksu- ja Tolliameti maksunõustamise talituse juhtivspetsialist Eha Kütt. Vene keelse koolituse Jõhvis viib läbi Maksu- ja Tolliameti maksunõustamise talituse juhtivspetsialist Tamara Zazõkina.

Koolitused on TASUTA! Vajalik eelregistreerimine!
Osavõtusoovist palun teatada aadressil evelin.huul@eramets.ee või tel 683 6066.
Koolituse läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo:
Evelin Huul
SA Erametsakeskus
683 6066